Oppdag utdanning og læring

Utdannings- og utviklingsprogrammer

Hvert barn er født fullt av kreativitet. Å pleie det er en av de viktigste tingene barnelærere gjør. Kreativitet hjelper barnet ditt til å bli en bedre kommunikator og problemløser. Det forbereder dem til å trives i dagens verden - og til å forme morgendagens.

Woodlands utdanning, utvikling og læreplan 2 to 3 Years Old

2 to 3 – At Woodlands, we provide a learning environment that supports 2 to 3 year olds to thrive as they build a sense of being and becoming. Our Teachers and Educators understand the importance of the development, and celebration of individual personalities to help create a sense of belonging where toddlers have the confidence and resilience to play, learn and explore. Woodlands value the importance of meaningful partnerships between Families and Teachers. We recognise that this requires continuous collaboration. Upon your toddler’s first day, their Educator will spend time getting to know you and your toddler. We will complete a personal profile about your child’s daily routine, sleep, and dietary requirements, interests, dislikes, and events that are important to your family. This ensures that your toddler’s transition into care and education at Woodlands is positive and familiar.

Woodlands 2 to 3 Year Old Classrooms are designed to foster a toddler’s natural desire to do things for themself, to explore, be active, imagine and create. Our learning programs support 2 to 3 year olds to develop their self-awareness, self-regulation, communication, social skills and make sense of the world around them.

At Woodlands, each child is encouraged to learn at their own pace and learning programs are tailored to meet the needs of individual children, their interests and abilities.

Woodlands Teachers and Educators use their extensive knowledge of child development, current teaching and learning theories, the Early Years Learning Framework and the Woodlands Method to plan and implement learning programs, as well as meaningful transitions/routines to support and engage your toddler in the program.

Woodlands Approved & Recognised Kindergarten
Recognised Childcare & Kindergarten

At 2 to 3 years old, a toddler’s desire to be independent is soaring. They are learning about relationships, how to communicate, and how to express themselves and their individuality. Woodlands Teachers and Educators organise learning spaces in ways that;

Encourage self-help and agency
Promote small group play
Encourage small group interactions and experiences
Fremme fysisk aktivitet og fin/grovmotorisk utvikling
Promote opportunities for communication and language development
Support self-awareness and self-regulation
Support flexible and individual routines (sleep, rest, meals)
Læringserfaringer i et skogsområde 2 to 3 Year Old Klasserom
Australian Approved Learning & Development Frameworks
Læringsramme for tidlige år for Australia
Tidlige år læringsrammeprinsipper/praksis
Viktoriansk lærings- og utviklingsramme for tidlige år
Praktiske livserfaringer (bruke "hverdagslige" materialer og verktøy, være en del av rutinen)
Self-help experiences (self-serving and independent feeding, making up their own bed, cleaning up after themselves)
Low shelves that promote free choice and agency
Utelek
Grupperfaringer med andre barn
Muligheter for bevegelse og fysisk aktivitet
Musikk og bevegelse
Eventyr tid
Early Literacy through continuous communication, (verbal, facial expressions, body language and actions)
Lære om verden rundt oss
Å bli selvbevisst
Early Numeracy through materials that allow toddlers to explore, patterns, size, volume, numbers and counting
Erfaringer som støtter utvikling av hånd-øye-koordinasjon, fin- og grovmotorikk
Håndverk og maling
Hagearbeid/bærekraftopplevelser

Hvordan Woodland-lærere dokumenterer og kommuniserer barnets utdanningsvekst og utvikling.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med oss i dag!

Xplor Home-appen
Daglige læringsobservasjoner, bilder og videoer
Ukentlige intervjuer
Ukentlige foreldre- og lærersamtaler/møter.
Plukk-/slippperioder
Raske oppdateringer og chatter med lærere når det passer.
Vurderingsrapporter
Rapporter om barnets fremgang over tid (6 måneder).

Woodlands Barnesummativ Vurderinger.

Den summative vurderingen er fullført, gjennom planlegging for å støtte videre læring. Dette kan identifiseres når det er informasjonshull i forhold til et bestemt læringsutbytte som gjør det mulig for lærere å se etter flere eksempler og hvilke læringsutbytte å fremheve og fokusere på under planlegging i fremtiden.

Woodlands Summative Assessment bygger et bilde av barnets fremgang over tid, gjennom
bevisene som er samlet inn. Det viktorianske rammeverket for tidlig læring og kommunikasjon med foreldre gir viktige referansepunkter der barnets fremgang kan identifiseres og dokumenteres og viser et helhetlig bilde av barnets læringsreise.

Woodlands Approved & Recognised Kindergarten
Recognised Childcare & Kindergarten

Woodlands er en utpreget skole og barnehage som er anerkjent av de føderale og statlige australske myndighetene.